Aktiivimalli 2018

Videokooste aktiivimallin uutisoinnista vuoden vaihteessa.

Kuvasarja mielenilmauksesta aktiivimallia vastaan Senaatintorilla 2.2.2018.

 

Yleisesti

Vuoden vaihteessa voimaan tulleeseen lakiin perustuen Kela ja työttömyyskassat tarkastelevat työttömän työnhakijan työttömyysetuuden määrään vaikuttavaa omaa aktiivisuutta 1.1.2018 alkaen 65 päivän jaksoissa. Maksajat myös ratkaisevat vaikutukset etuuteen. Mikäli aktiivisuusedellytykset eivät täyty, työttömyysetuuden tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

Aktiivisuuden osoittaminen (vaihtoehtoja ei voi yhdistellä):

  • Palkkatyössä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli 18 tuntia
  • Ansaitsemalla yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (2018: 241 euroa)
  • Osallistumalla yhteensä viisi (5) päivää työllistymistä edistäviin palveluihin
  • Osallistumalla työvoimaviranomaisen järjestämään työllistymisedellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan
  • Osallistumalla viisi (5) päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavaan rekrytointia tukevaan toimintaan, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta

Työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen niillä, joilla omavastuuaika alkaa 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Aktiivimalli ei koske työttömyysetuuden saajaa, joka saa toista etuutta työkyvyttömyyden taikka vamman vuoksi. Se ei koske myöskään omais- tai perhehoitajia tai työttömyysetuuden saajaa, jolla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus.

Muutokset perustuvat Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoitteiden saavuttamiseen:

 

Lisätietoa aktiivimallista

TE-palvelut, aktiivimalli voimaan 1.1.2018 alkaen

Vuoden vaihteessa voimaan tulevaan lakiin perustuen Kela ja työttömyyskassat tarkastelevat työttömän työnhakijan työttömyysetuuden määrään vaikuttavaa omaa aktiivisuutta 1.1.2018 alkaen 65 päivän jaksoissa.

http://toimistot.te-palvelut.fi/sv/-/aktiivimalli-voimaan-1-1-2018-alkaen

 

Usein kysytyt kysymykset aktiivimallista, TE-palvelut

Useimmin kysyttyjä kysymyksiä aktiivimallista ja vastauksia niihin.

http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/aktiivimalli

 

Usein kysytyt kysymykset aktiivimallista, KELA

http://www.kela.fi/usein-kysyttya-aktiivimallista?inheritRedirect=true

 

KELA tietoa liikkuvuusavustuksesta

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa, jos otat vastaan vähintään 2 kuukautta kestävän työsuhteisen työn tai osa-aikatyön, jossa päivittäinen työmatka kestää yli 3 tuntia (osa-aikatyössä 2 tuntia). Avustuksen saa vain toteutuneilta eli tehdyiltä työpäiviltä.

http://www.kela.fi/liikkuvuusavustus

 

Muutoksia KELAn etuuksiin 2018

http://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/muutoksia-kelan-etuuksiin-vuonna-2018?_101_INSTANCE_kg5xtoqDw6Wf_redirect=%2Fajankohtaista-henkiloasiakkaat

 

Tietoa aktiivimallista sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla

Mallissa aktiivisuutta tarkastellaan 1.1.2018 alkaen 65 työttömyysetuuden maksupäivän jaksoissa. Tämä vastaa noin kolmen kuukauden yhtäjaksoista työttömyyttä. Koska aktiivisuuden tarkastelu alkaa 1.1.2018, ensimmäisen kerran aktiivimalli voi vaikuttaa työttömyysetuuden määrään 2.4.2018 alkaen.

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyottoman-aktiivisuus-vaikuttaa-jatkossa-tyottomyysetuuden-maara-1