Tietoa aktiivimalleista 2018

Hallituksen esitys ”aktiivimalli kakkosesta” 28.6.2018

 

Hallitus kaavailee uusia uudistuksia työttömyysturvan ehtoihin. 28.6.2018 julkistettu aktiivisen työnhaun malli eli aktiivimalli kakkonen edellyttää, että työttömän tulee hakea neljää työmahdollisuutta kuukaudessa ja raportoida siitä verkkopalvelun kautta säännöllisesti. Tietyillä edellytyksillä haettavien työpaikkojen velvoite voi olla neljää pienempi.

Aktiivisen työnhaun laiminlyönnistä ilman pätevää syytä langetettaisiin työttömälle 60 päivän korvaukseton karenssi. Hallituksen esitys on lähdössä lausuntokierrokselle ja tulee eduskunnan käsittelyyn syksyllä.

Työministeri Jari Lindströmin esitys omaehtoisen työnhaun mallista 28.6.2018

Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla on kooste ”Kysymyksiä ja vastauksia” omatoimisen työnhaun velvoitteista.

Työ ja elinkeinoministeriön tiedote omatoimisen työnhaun mallista.

Aktiivimalli ykkönen tuli voimaan vuoden 2018 alussa

Videokooste aktiivimalli ykkösen uutisoinnista vuoden vaihteessa.

Kuvasarja mielenilmauksesta aktiivimallia vastaan Senaatintorilla 2.2.2018.

Yleisesti

Vuoden vaihteessa voimaan tulleeseen lakiin perustuen Kela ja työttömyyskassat tarkastelevat työttömän työnhakijan työttömyysetuuden määrään vaikuttavaa omaa aktiivisuutta 1.1.2018 alkaen 65 päivän jaksoissa. Maksajat myös ratkaisevat vaikutukset etuuteen. Mikäli aktiivisuusedellytykset eivät täyty, työttömyysetuuden tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

Aktiivisuuden osoittaminen (vaihtoehtoja ei voi yhdistellä):

  • Palkkatyössä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli 18 tuntia
  • Ansaitsemalla yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (2018: 241 euroa)
  • Osallistumalla yhteensä viisi (5) päivää työllistymistä edistäviin palveluihin
  • Osallistumalla työvoimaviranomaisen järjestämään työllistymisedellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan
  • Osallistumalla viisi (5) päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavaan rekrytointia tukevaan toimintaan, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta

Työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen niillä, joilla omavastuuaika alkaa 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Aktiivimalli ei koske työttömyysetuuden saajaa, joka saa toista etuutta työkyvyttömyyden taikka vamman vuoksi. Se ei koske myöskään omais- tai perhehoitajia tai työttömyysetuuden saajaa, jolla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus.

Muutokset perustuvat Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoitteiden saavuttamiseen:

 

Lisätietoa aktiivimalli ykkösestä

TE-palvelut, aktiivimalli voimaan 1.1.2018 alkaen

Vuoden vaihteessa voimaan tulevaan lakiin perustuen Kela ja työttömyyskassat tarkastelevat työttömän työnhakijan työttömyysetuuden määrään vaikuttavaa omaa aktiivisuutta 1.1.2018 alkaen 65 päivän jaksoissa.

http://toimistot.te-palvelut.fi/sv/-/aktiivimalli-voimaan-1-1-2018-alkaen

 

Usein kysytyt kysymykset aktiivimallista, TE-palvelut

Useimmin kysyttyjä kysymyksiä aktiivimallista ja vastauksia niihin.

http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/aktiivimalli

Usein kysytyt kysymykset aktiivimallista, KELA

http://www.kela.fi/usein-kysyttya-aktiivimallista?inheritRedirect=true

KELA tietoa liikkuvuusavustuksesta

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa, jos otat vastaan vähintään 2 kuukautta kestävän työsuhteisen työn tai osa-aikatyön, jossa päivittäinen työmatka kestää yli 3 tuntia (osa-aikatyössä 2 tuntia). Avustuksen saa vain toteutuneilta eli tehdyiltä työpäiviltä.

http://www.kela.fi/liikkuvuusavustus

 

Muutoksia KELAn etuuksiin 2018

Muutoksia KELAn etuuksiin