Järjestö

Työttömien Keskusjärjestö ry

 • on riippumaton kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on yhteistyökumppaneidensa kanssa rakentaa Suomea, jossa ihmiset voivat paremmin
 • tukee ja kannustaa jäsenyhdistystensä toimintaa työttömän fyysisen, psyykkisen ja aineellisen hyvinvoinnin säilyttämiseksi
 • tekee aloitteita epäkohtien korjaamiseksi, työttömien oikeuksien turvaamiseksi ja työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi
 • ottaa kantaa työttömiä koskeviin kysymyksiin, keskustelee ja vaikuttaa työttömien etuja koskevaan päätöksentekoon eri tasoilla
 • tekee yhteistyötä työhallinnon, ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen, kuntien, yritysten, oppilaitosten, kirkkojen ja muiden yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa
 • järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, seminaareja ja koulutusta
 • on eniten EU:n ruoka-apua jakava valtakunnallinen järjestö

 

Historiaa

 • Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry on perustettu joulukuussa 1991 ajamaan ja valvomaan Suomen työttömien sosiaalisia etuja, hoitamaan tiedotusta, järjestämään koulutusta ja edesauttamaan työttömien työllistymistä.
 • Järjestöön kuuluu tällä hetkellä noin yhdeksänkymmentä jäsenyhdistystä eri puolilla maata ja niissä yhteensä 5000 jäsentä.
 • Järjestöllä on edustus Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa verkostossa EAPN-Fin:ssä, jonka jäseneksi TVY hyväksyttiin v. 1996 (ENUun vuodesta 1993). Euroopan köyhyyden vastaiseen verkostoon EAPN:ään kuuluu 29 edustajia 18 EU:n jäsenvaltiosta.
 • Järjestön jäsenlehti julkaistiin ensimmäisen kerran Karenssisanomat-nimellä v. 1983. Lehti sai uuden TVYtter-nimensä 20.11.2014. Lehteä jaettiin työttömien yhdistyksille, eduskuntaan sekä muille työttömien asioista päättäville tahoille. TVYtter ilmestyi neljä kertaa vuodessa sekä paperi- että verkkoversiona. TVYtter-lehti ilmestyi vuoden 2017 loppuun.
 • TVY muutti nimensä Työttömien Keskusjärjestö ry:ksi 1.4.2017 ja uudisti logonsa 25.5.2018.

 

Yhteistyötahot

 

Vuosikokoukset

 • 2018 Helsinki
 • 2017 Mikkeli
 • 2016 Helsinki
 • 2015 Turku
 • 2014 Helsinki
 • 2013 Kurikka
 • 2012 Kuopio
 • 2011 Helsinki
 • 2010 Jyväskylä
 • 2009 Hämeenlinna
 • 2008 Kokkola
 • 2007 Jyväskylä
 • 2006 Turku
 • 2005 Kouvola
 • 2004 Kokkola
 • 2003 Helsinki
 • 2002 Mikkeli
 • 2001 Kajaani
 • 2000 Pori
 • 1999 Iisalmi
 • 1998 Seinäjoki
 • 1997 Lahti
 • 1996 Joensuu
 • 1995 Jyväskylä
 • 1994 Rovaniemi
 • 1993 Turku
 • 1992 Tampere