Alueiden jäsenyhdistysedut

Työttömien Keskusjärjestö ry:n jäsenyhdistykset järjestävät esimerkiksi seuraavia suoraan työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä, joihin työtön voi osallistua:
a. ATK-, ICT -kurssit (Windows, Mac tekstinkäsittely yms. ohjelmat), some-, tiedonhakukoneet, optimointi, jne.
b. hygieniapassit, tulityöntekopassit, hätä/ensiapukurssit, työturvallisuuskortti, ja muut ammattiin liittyvät passit yms.
c. kielikurssit/kielikylvyt
d. ammattimainen ompelu ja muu käsien taitoja kehittävä työ
e. pajatoiminta – mm. autopajat, mediapajat (audio-visuaaliset tehtävät, toimittajan työt, video, ääni yms.)
f. kierrätystoiminta – CER-kierrätys, purku, kokoaminen, varastointi, myynti
g. ruokala – ja siihen liittyvät työt (kokin tehtävät, erityisruokavaliot, kylmäketjut yms.)
h. kiinteistön hoitaminen, rakentaminen ja kiinteistöjen ylläpito
i. uraohjaus, työnhaut, työpaikkavierailut, työnhakumessut jne.
j. ilmaisutaidon kurssit, johtaminen ym. hanke-hallinnointi-, talousosaaminen yms.
k. teatteri-, musiikki ja taide (osalle harrastus. Osa on jatkanut ammattiin)
Työ- ja toimintakykyä edistävää toimintaa edustavat esim.
a. luonto, retket, matkat
b. Kuntoutus, green care-hankkeet, joka on ohjattua sosiaalista kuntoutusta.
c. ohjattu liikunta
d. kuorot, bändit
e. muut harrastekerhot

Ota yhteyttä oman alueesi yhdistykseen ja tiedustele, mitä heillä on tarjolla. Jäsenyys paikallisyhdistyksessä kannattaa aina!