Pitkäaikaistyöttömät jäämässä heitteille

Työttömien Keskusjärjestö on tyrmistynyt tiedosta, että Varsinais-Suomen TE-toimiston johto on kesäkuussa pitämässään kokouksessa päättänyt, ettei työllisyyspoliittisille (typo) hankkeille varata määrärahaa ensi vuodelle. Typo-hankkeissa on kyse vaikeasti työllistyvien henkilöiden ohjaamisesta kohti avoimia työmarkkinoita.

Hankkeet sisältävät ammattimaisen uraohjauksen, palkkatuetun työpaikan, työvalmennuksen, räätälöidyn työllistymispolun. Varsinais-Suomessa on käynnissä 15 typo-hanketta, joiden asiakkaina vuositasolla on liki 2 000 pitkäaikaistyötöntä ihmistä.

Päätös käytännössä lopettaa ammattimaisesti ohjatut työelämäpalvelut pitkäaikaistyöttömiltä, ihmisiltä, joista suurin osa ei ole valmis avoimille työmarkkinoille. Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä n. 20 000 työtöntä. Siitä turkulaisia pitkäaikaistyöttömiä on 3 900.

Työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski pitää Varsinais-Suomen TE-toimiston päätöstä tyrmistyttävänä:
– Maakuntauudistus ja siihen kytkeytyvä kasvupalvelu-uudistus näyttävät syövän työllisyyspoliittiset avustukset. Niiden avulla yhdistykset, säätiöt ja kunnat ovat voineet ylläpitää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Tarve työttömiä tukeville palveluille on paljon suurempaa kuin tarjonta.

Työttömien keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärven mielestä kyse on tietämättömyyteen perustuvasta, lyhytnäköisestä eleestä:
– Päätös on erittäin arveluttava ja koskee heikoimmassa työllisyysasemassa olevia ihmisiä. Heikennysten kierre on pysäytettävä. Nyt puuttuu selvästi ymmärrys siitä, että kolmas sektori on osa ihmisten selviytymisen tukiverkostoa. Kyseessä on täysin käsittämätön toimenpide, joka onnistuessaan vetää rajun suuntaviivan maamme työllisyyspolitiikassa.

Työttömien Keskusjärjestö on tehnyt ministeri Jari Lindströmille kyselyn asiasta ja odottaa vastausta.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski (@) tvy.fi
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi (@) tvy.fi

Print Friendly, PDF & Email