Keskusjärjestön lausunnot, v. 2014

  •  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 talousarvioksi HE 131/2014 vp (14.10.2014)
  •  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta HE 162/2014 vp (6.10.2014)
  •  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta HE 151/2014 vp (6.10.2014)
  •  Työelämä ja tasa-arvovaliokunta HE 131/2014 vp (3.10.2014)
  •  Lausunto hallituksen esityksestä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta – palkkatukea koskeva luonnos HE 260514 (4.7.2014)
  •  Lausunto hallituksen esityksestä laiksi työllistymistä edistävästä moniammatillisesta yhteispalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta TYP HE 24 4 2014 (6.6.2014)
  •  Työttömyysturvalakimuutos (30.5.2014)
  •  Yhdenvertaisuuslaki HE 19 2014 vp (28.5.2014)

 

Print Friendly, PDF & Email