Liiku2

Liikuttavaa – työttömien työttömien perheiden liikuntahanke (2018–2020)

Työttömien Keskusjärjestö haki OKM:ltä liikunnallista hanketta, mutta ministeriö ei myöntänyt hankkeelle rahoitusta.

 

 

Liiku 2017

OKM on antanut kesäkuun lopussa päätöksen järjestön vuoden 2017 hakemukseen. Ministeriö hylkäsi hankkeen.

 

liiku2-logo

Liiku 2 – työttömien liikuntahanke (2016)

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama Liiku 2 -hanke on suoraan jatkoa vuosien 2013–2015 Liiku -hankkeeseen ja siinä hyödynnetään aikaisemman hankkeen hyviä käytäntöjä. Verrattuna aikaisempaan hankkeeseen Liiku 2 -hankkeessa parannetaan liikuntaryhmien ohjaajien osaamista, yhdenmukaistetaan ryhmien toimintaa sekä kehitetään seurantatietojen keräämistä ja niiden analysointia. Seurantatiedot analysoi Pst, dosentti Pilvikki Absetz.

Tavoitteena on aktivoida kohderyhmäläisiä liikkumaan. Hankkeessa synnytetään uusia aktiivisia liikunnallisia ryhmiä tai ohjataan työtön jo olemassa olevien liikuntaryhmien pariin tahi omaehtoiseen liikuntaan.

Hanke sai OKM:ltä vuodelle 2016 yhteensä 15.000 € ja hankkeessa on mukana 15 jäsenyhdistystä. Vuoden 2016 hankkeessa on 25% omavastuuosuus, jonka kukin yhdistys sijoittaa hankkeeseen.

 

 

Liiku 2 -hankkeen käytäntö:

Liiku 2 -hankkeessa käytetään PT Pilvikki Absetzin laatimia lomakkeita.

  1. Lomake yksi on ohjaajille ja siinä on työvälineitä liikuntaryhmien ohjaamiseen.
  2. Lomake kaksi on liikuntaryhmiin osanottajille ja siinä on 16 lyhyttä kysymystä. Jokaisen liikuntaryhmään osallistuvan on täytettävä kyselylomake kaksi liikuntaryhmän alussa ja lopussa. Lomakkeeseen on myös merkittävä tunnistetiedot.
    • Tunnistetiedot voi olla esimerkiksi äidin etunimi ja oman syntymäajan päivä ja kuukausi. Tunnistetieto Timo Krohnin kohdalla olisi E0703. E tulee Elisabet-nimestä ja syntymäaika on maaliskuun 7. päivä. Tunnistetieto on ehdottomasti merkittävä, jotta osataan yhdistää eri aikoina täytetyt lomakkeet toisiinsa.
    • Vuoden lopussa osanottajille annettavaan kyselylomakkeeseen kaksi lisätään kohta, jossa pyydetään osallistujia arvioimaan, minkä he kokivat hyväksi ja mitä olisi syytä kehittää.
  3. Hankkeessa hyväksyttävät kulut: Avustus myönnetään kuitteja vastaan. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat liikuntaohjaajien palkat, liikuntatilojen vuokrat, liikuntavälinehankinnat, välinevuokrat, markkinointiaineiston ja tarvikkeiden hankinta- ja painatuskulut. Kulutiliöintien lisäksi hankkeessa tulee täyttää PT Pilvikki Absetzin lomakkeet avustuksen saamiseksi.
  4. Hankkeen kustannukset: Kokonaiskustannukset = avustu + 25% omarahoitusosuus. Esim. 100 euron avustukseen lisätään yhdistyksen omarahoitusosuus 25% (33,30 euroa). Tällöin kokonaiskustannukset ovat 133,30 euroa.
  5. Raportointi: Yhdistysten on raportoitava hankkeen kustannusten lisäksi, mitä liikuntaryhmiä avustuksella on perustettu, kuinka usein ne ovat kokoontuneet ja mikä on ollut osanottajien lukumäärä.
  6. Hankkeessa olevien yhdistysten tulee tehdä selvitys vuoden 2016 avustuksen käytöstä TVY:lle 27.1.2017 mennessä.

Liiku 2 -hankkeen lomake yksi (ohjeistus ohjaajille) sekä lomake kaksi (osallistujille tarkoitettu kyselylomake) on saatavilla pyydettäessä toimistolta.

 

Liiku-hanke (2013-2015)

OKM myönsi TVY:lle 50.000 € Liiku-hankkeeseen vuosille 2013–2015. Omarahoitusosuus hankkeessa oli noin 20 %. Kolmetoista TVY:n jäsenyhdistystä haki ja sai avustusta hankkeesta. Valtakunnallinen kattavuus oli hyvä; pohjoisin yhdistys oli Ivalosta ja eteläisimmät Helsingistä, Turusta ja Porvoosta.

okm-logo