Liity jäseneksi!

TVY:n jäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy TVY:n tarkoituksen ja säännöt.

Kannatusjäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö.

Jäsenksiliittymislomake, johon tarvitaan seuraavat liitteet:

  • Yhdistysrekisteriote
  • Yhdistyksen säännöt