Taidesukellus-hanke

Yhteisötaideteos Sydänsyli

Taidesukellus -hanke toteuttaa Yhteisötaideteoksen Sydänsyli. Yhteisötaideteos on osana Suomi 100 itsenäisyyden juhlavuoden virallista ohjelmaa. Syntyvä teos sisältää 1000 taideteosta, jotka muodostavat yhdessä 100 neliöisen installaation lahjaksi Suomi 100 itsenäisyytemme juhlavuodelle.

Näyttely on vuoden 2017 lopussa. Teoksia toteutetaan ja luodaan Taidesukellus®-metodilla työpajoissa. Kuka tahansa voi osallistua teokseen omalla taideteoksellaan. Hankerahoituksen avulla työpajoja halutaan tarjota myös heikommassa asemassa oleville. Taidesukellus® -työpajat ovat alkaneet Uudenmaaliiton/Suomi100 hankeavustuksen turvin.

Yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä toivotaan tulevan mukaan omalla teoksellaan, jotta teokseen saadaan koko yhteiskuntamme värien tivoli. Teoksen filosofiassa näkyy ennen kaikkea yhdessä tekemisen voima, onnistumisen, elämyksen ilo ja yksilön aineettoman omaisuuden esiintuominen.

Taidesukellus® on lempeä lähestymistapa luovuuteen, joka on luovaa käsillä tekemistä kuvataiteen käänteisellä sovellusmenetelmällä. Taidesukellus® on peloton, vapaa ja sopii kaikille. Taidesukellus® rikkoo hienovaraisesti taiteen myyttiä, niin että aloittaminen, sukeltaminen ja elämys ovat helposti, hauskasti mutta rikkaasti koettavissa. Sukella itseesi. Näkymättömästä näkyvää.

Yhteisötaideteoksesta on vireillä Guinness World Records -hakemus.

Toteuttaja: Paula Julia Rusokallio, Creatimagia, Taiteen taikatemppujen tehdas.

Halukkaat TVY:n jäsenyhdistysten jäsenet voivat osallistua hankkeeseen. Ilmoittautumiset TVY:n toimistolle Juha Keräselle sähköpostin kautta.

Yhteistyökumppaneita: Tikkurila OYJ, Pinenta Oy, LUT Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Frakkipalvelu Nam, Sokeva Oy, Wineceallars Oy, HUMAK Humanistisen ammattikorkeakoulun vapaaehtoisryhmä, Yeesi Ry, AIM Visual.

Linkit:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/04/15/El%C3%A4myksi%C3%A4%20taiteella%20taviksille%20%E2%80%94%20uudella%20maalauspohjalla%20jokainen%20voi%20hyp%C3%A4t%C3%A4%20paletille/2016120611517/4

http://uudenmaanliitto.fi/uudenmaan_liitto/tapahtumat/suomi_100_-juhlavuosi/uudenmaan_avustus/linkkiaineistot/rahoitetut_hankkeet_kesakuu_2016

http://suomifinland100.fi/project/sydansyli-yhteisotaideteos/?lang=sv

http://allevents.in/events/yhteis%C3%B6taiteilija-paula-rusokallio-tulee-esittelem%C3%A4%C3%A4nprojektiaan/169303940158310http://creatimagia.com