Toimintatonni

Toimintatonni on Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen (STEA) avustus, joka on tarkoitettu pienille jäsenyhdistyksille, jotka eivät saa muuta STEA-avustusta. Avustusta voidaan käyttää virkitystoiminnan kehittämiseen (esim. jäsenille avoimet kulttuuritapahtumat, luontoretket yms.) matkustamiseen (virkistysretket, aluekokoukset ja muut koulutustapahtumat) sekä toimintojen ylläpitämiseen (kuten tietokoneet, teleliikenne ja vuokrat). Avustusta ei voi käyttää yhdistysten liiketoimintojen kustannuksiin eikä toimitilojen korjaamiskuluihin.

Järjestön hallitus valitsee avustettavat yhdistykset avointen hakemusten perusteella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mihin avustusta käytetään (budjetti), yhteyshenkilö sekä tilinumero. Toimintatonni maksetaan jälkikäteen hyväksyttyjen kuittien perusteella. Hyväksytyistä kuiteista tulee muodostua vähintään myönnetyn avustuksen suuruinen summa.

Avustuksen saajayhdistysten tulee lähettää maksatushakemuksensa järjestön toimistolle avustusvuoden aikana!

Järjestö on saanut vuodelle 2017 yhteensä 25.000 euroa. Avustuksen piiriin kuuluvat yhdistykset on valittu.

Järjestölle maksetusta avustuksesta tehdään jäsenyhdistysten kanssa STEAn siirtosopimus. Avustuksen kustannukset pitää kohdistua vuodelle 2017.

toimintatonni2016logo

Toimintatonni (2016) on Raha-automaattiyhdistys RAY:n avustus, joka on tarkoitettu pienille jäsenyhdistyksille, jotka eivät saa muuta RAY-avustusta. Avustusta voidaan käyttää virkitystoiminnan kehittämiseen (esim. jäsenille avoimet kulttuuritapahtumat, luontoretket yms.) matkustamiseen (virkistysretket, TVY:n aluekokoukset ja muut koulutustapahtumat) sekä toimintojen ylläpitämiseen (kuten tietokoneet ja teleliikenne). Avustusta ei voi käyttää yhdistysten liiketoimintojen kustannuksiin eikä toimitilojen korjaamiskuluihin.

TVY:lle maksetusta avustuksesta tehdään jäsenyhdistysten kanssa RAY:n siirtosopimus. Avustuksen kustannukset pitää kohdistua vuodelle 2016.

Vuonna 2016 Toimintatonnia oli jaossa 10.000 € ja se jaettiin 16 yhdistyksen kesken. Kaksi yhdistystä siirsi avustuksensa maksatuksen vuodelle 2017.

 

Toimintatonni 2015

Vuonna 2015 Toimintatonnia oli jaossa 10.000 € ja se jaettiin seuraaville yhdistyksille: Ilmajoen Työttömät ry, Imatran Työnhakijat ry, Ivalon Seudun Työttömien Yhdistys ry, Kaavin Työnhakijat ry, Kankaanpään Toimitupa ry, Työttömien Kukkopilli ry (Kivijärvi), Kokkolan Työttömät ry, Kouvolan Työnhakijat, Kuhmoisten Työvoimareservi ry, Kärkölän Työttömät ry ja Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry. Yhden yhdistyksen hakemus muutettiin Liiku-hakemukseksi (Saarijärven Työttömät ry), koska kyseessä oli enemmän liikunnallinen hakemus.

RayTukee