TVY kannattaa joukkovoiman mielenosoitusta

TVY kannattaa joukkovoiman mielenosoitusta

Suomen hallitus on asettanut ykköstavoitteekseen nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin. Työttömän näkökulmasta hallitus on tehnyt liian yksinkertaisen analyysiin työllisyyden parantamisesta. Ajatus kulkee suurin piirtein näin. Työttömillä on liian hyvät julkiset edut ja palvelut ja näiden seurauksena työttömällä ei ole töitä, koska ne luovat markkinoille kannustinloukkuja. Kun etuja ja palveluja leikataan, työttömän on pakko ottaa mitä tahansa tarjottua työtä vastaan. Kokeiluilla ja pienillä hienosäädöillä vähän paikataan leikkausten laajempia vaikutuksia – jos niillä sattuisi olemaan jotain vaikutusta.

Hallitus on leikkaamassa työttömien ansiosidonnaista työttömyysturvaa, subjektiivista päivähoito-oikeutta sekä säästämässä työllisyyspalveluista ja työllisyysmäärärahoista. Koulutuksesta on leikattu runsaasti ja työttömille tärkeiden terveydenhoitopalvelujen maksut nousevat.

Nyt budjettiriihen alla viranomaiset ovat kehittämässä vielä suurempia leikkauksia sekä rangaistustoimia, jos työttömän työnhakutahti ei ole julkisen vallan mielestä riittävän ripeää ja vaikuttavaa.

Näiden leikkausten yhteisvaikutuksena työttömillä on vähemmän julkisia työ- ja toimintakykyä ylläpitäviä palveluja ja mahdollisuuksia työllistyä pitkän työttömyyden jälkeen. Yhä useampi työtön ja työttömien lapset ovat pitkäaikaisessa syrjäytymisvaarassa ja pois työvoimareservistä talouden nousun koittaessa. Jokaisen pysyvästi työmarkkinoilta syrjäytyneen lapsen hinta on arvioitu olevan vähintään yli miljoona euroa.

Suomi ei voi kilpailla halpamaiden kanssa alhaisilla työvoimakustannuksilla. Tälle tielle lähtiessään rikotaan pysyvästi suomalainen hyvinvointiyhteiskunta. Se on sosiaalisesti kestämätöntä ja sosiaalisilla seurauksilla on myös hintalappu – joskus sellainen, ettei sitä voi rahassa mitata.

On kohtuutonta syyllistää työttömiä Suomen talouden heikosta vetovoimasta sekä julkiselle vallalla koituvasta rasitteesta, joka juontaa juurensa suureksi osaksi eläkemenojen nopeasta ja ennakoitavissa olevasta kasvusta. On kohtuutonta leikata työttömien työllisyyspalveluista korkean työttömyyden aikana. On hallituksen taholta myös kohtuutonta työttömyysongelman vähättelyä, ettei työllisyyttä ole edistämässä kokopäiväinen ministeri.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on 90-luvun pahimman lamakauden lukemissa. Hallitus, nyt on aika herätä ja ottaa työttömät ja työttömyys vakavasti!

TVY:n mielestä hallituksella ei ole realistista kuvaa työllisyyden hoidosta. Pitkään työttömänä olleet tarvitsevat välityömarkkinatoimenpiteitä esim. uraohjausta, palkkatuettua työtä, työhönvalmennusta, jotka tukevat avoimille työmarkkinoille pääsyssä. He tarvitsevat julkisia tai yksityisiä koulutus- ja terveyspalveluita, jotka turvaavat osaamisen ja työkyvyn. Talouden rakenteiden viilaaminen ei riitä vaikka kannustinloukkuja saisi purettuakin. Työttömät tulee kohdata ja tarjota konkreettisia mahdollisuuksia.

Pitkäaikainen työttömyys ja köyhyys syrjäyttävät ihmiset normaalin yhteiskunnallisen elämän ulkopuolelle. Tämä ei voi olla hallituksen tavoite.

Nyt on panostettava julkisiin työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Pelkillä veroleikkauksilla tai ekonomistien toivomilla rakenneuudistuksilla työllisyys ei parane, koska maassa on kymmeniä tuhansia työikäisiä, jotka ovat pysyvästi syrjäytymässä työmarkkinoilta.

Jukka Haapakoski

TVY:n toiminnanjohtaja